Region: AVENTUREROS REGION BAGUA

ELIMELEKH (ADVENTURERS) UPN - MISIÓN PERUANA DEL NORTE 25 MEMBERS
HAIM (ADVENTURERS) UPN - MISIÓN PERUANA DEL NORTE 10 MEMBERS
HASIEL (ADVENTURERS) UPN - MISIÓN PERUANA DEL NORTE 16 MEMBERS
SHADAI (ADVENTURERS) UPN - MISIÓN PERUANA DEL NORTE 10 MEMBERS
SOL NACIENTE (ADVENTURERS) UPN - MISIÓN PERUANA DEL NORTE 9 MEMBERS
TAMID (ADVENTURERS) UPN - MISIÓN PERUANA DEL NORTE 31 MEMBERS
YAYAS MAJANU (ADVENTURERS) UPN - MISIÓN PERUANA DEL NORTE 21 MEMBERS