Region: 3RA REGIÓN (Aventureros)

AD-VENIR KIDS (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL 57 MEMBERS
FE-NIX (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL 9 MEMBERS
KIDS FORTALEZA (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL 19 MEMBERS
PAMPAHASI (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL 19 MEMBERS
UZIEL (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL 16 MEMBERS
VILLA SALOME (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA OCCIDENTAL 5 MEMBERS