Region: REGIÓN 20 MBC - AVT

J.N. ANDREWS (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 15 MEMBERS
JAHAZIEL AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 35 MEMBERS
SHABAOT SHADDAI AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 10 MEMBERS