Region: REGIÓN 20 MBC - AVT

J.N. ANDREWS (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 16 MEMBERS
JERUSALEN (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 1 MEMBERS