Region: REGIÓN 19 MBC - AVT

HESED (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 2 MEMBERS
JERUSALEN (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 7 MEMBERS
ORION DEL SUR (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 19 MEMBERS
RENACER (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 16 MEMBERS
VALDENSES AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 13 MEMBERS