Region: REGIÓN 19 MBC - AVT

RENACER (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 3 MEMBERS
VALDENSES AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 29 MEMBERS