Region: REGIÓN 11 MBC - AVT

LEÓN DE JUDA AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 35 MEMBERS
PERLA DEL VALLE AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 10 MEMBERS