Region: REGIÓN 11 MBC - AVT

PERLA DEL VALLE AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 11 MEMBERS
SHADAY (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 24 MEMBERS