Region: REGIÓN 4 MBC - AVT

ASIEL AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 18 MEMBERS
CENTURIEL AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 13 MEMBERS
ELIAM (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 4 MEMBERS
ELYON (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 18 MEMBERS
ESPERANZA AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 10 MEMBERS
JEZOAR (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 22 MEMBERS
LIBERTY AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 10 MEMBERS
PENIEL (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 26 MEMBERS
SARON (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 20 MEMBERS
SION (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 16 MEMBERS
VISTA COLINA AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 10 MEMBERS
ZURISADAI CBBA AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 8 MEMBERS