Region: REGIÓN 03 MBC - AVT

HOREB (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 64 MEMBERS
MANANTIAL (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 13 MEMBERS
MARANATHA (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 30 MEMBERS