Region: REGIÓN 2 MBC - AVT

EBENEZER (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 12 MEMBERS
GEDALIAS AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 9 MEMBERS
MOTECATO (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 2 MEMBERS
NAZIR KIDS (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 30 MEMBERS
PLEYADES AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 11 MEMBERS
SELAH (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 19 MEMBERS
SHEKINAH KIDS (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 21 MEMBERS