Region: REGIÓN 02 MBC - AVT

EBENEZER (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 12 MEMBERS
GEDALIAS AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 9 MEMBERS
MOTECATO (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 12 MEMBERS
NAZIR KIDS (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 25 MEMBERS
PLEYADES AVT (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 11 MEMBERS
SELAH (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 21 MEMBERS
SHEKINAH KIDS (ADVENTURERS) UB - MISIÓN BOLIVIANA CENTRAL 18 MEMBERS