Región: AVENTUREIROS REGIÃO 05

ATALAIA KIDS (AVENTUREROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 28 MIEMBROS
AVENTUREIROS DA GLÓRIA (AVENTUREROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 26 MIEMBROS
GIDEOEZINHOS DO CERRADO (AVENTUREROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 15 MIEMBROS
OS COLIBRIS (AVENTUREROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 14 MIEMBROS
PEDRINHAS PRECIOSAS (AVENTUREROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 27 MIEMBROS
PEQUENOS JASPE (AVENTUREROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 32 MIEMBROS
SOLDADINHOS DO REI (AVENTUREROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 17 MIEMBROS