Región: REGION 05 - CQS

EL GIBHOR (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 43 MIEMBROS
FAITH & HOPE (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 19 MIEMBROS
MONTE DE SION (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 83 MIEMBROS
YESHUA (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 26 MIEMBROS