Región: ARLETE VG AVT

ATALAIA KIDS (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 60 MIEMBROS
CONDUTORES DA PAZ JUNIOR (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 12 MIEMBROS
GUARDIÕES DA FRONTEIRA KIDS (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 36 MIEMBROS
HERDEIRINHOS DO REI (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 22 MIEMBROS
SOLDADOS DE CRISTO (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 15 MIEMBROS