Región: ARLETE VG AVT

ATALAIA KIDS (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 44 MIEMBROS
CONDUTORES DA PAZ JUNIOR (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 9 MIEMBROS
GUARDIÕES DA FRONTEIRA KIDS (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 27 MIEMBROS
VALENTES DE DAVI KIDS (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 3 MIEMBROS