Región: ARLETE VG AVT

ATALAIA KIDS (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 38 MIEMBROS
CONDUTORES DA PAZ JUNIOR (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 13 MIEMBROS
GUARDIÕES DA FRONTEIRA KIDS (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 30 MIEMBROS
HERDEIRINHOS DO REI (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 25 MIEMBROS
VALENTES DE DAVI KIDS (AVENTUREROS) UCOB - MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE 15 MIEMBROS