Región: R05-CONQUISTADORES

EL GIBHOR (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 28 MIEMBROS
FAITH & HOPE (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 16 MIEMBROS
MONTE DE SION (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 85 MIEMBROS
YESHUA (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 32 MIEMBROS