Región: REGION 05 - CQS

EL GIBHOR (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 44 MIEMBROS
FAITH & HOPE (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 21 MIEMBROS
MONTE DE SION (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 81 MIEMBROS
YESHUA (CONQUISTADORES) UPS - ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL 25 MIEMBROS